Cultuurdagen

Een middag per maand leren over de Nederlandse en Vlaamse cultuur 
op een speelse manier. 

Wat zijn de 'Cultuurdagen'?

De zgn. Cultuurdagen zijn speelser opgezet maar het zijn wel degelijk lessen en ze hebben een cultureel onderwerp. Voor de kleinere kinderen is dat meestal iets uit de directe omgeving, voor wat grotere kinderen kan dat ook schilderkunst, (pop)muziek en iets van meer geschiedkundige aard zijn.

Voor wie zijn de lessen?

Voor reguliere leerlingen zijn deze lessen verplicht, maar ze zijn ook toegankelijk voor kinderen  die niet deelnemen aan de reguliere lessen.  Deze moeten wel een voldoende niveau van Nederlandse taalvaardigheid hebben (bij twijfel worden ze van te voren getest) en in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar. Het niveau van het Nederlands van de leerling, is niet absoluut maar wordt in relatie  gebracht met de leeftijd. Het is van groot belang dat kinderen een voldoende niveau hebben omdat we alleen kunnen communiceren met kinderen die zich minimaal kunnen redden en bovendien zullen ook zij zich dan ook meer op hun gemak voelen tussen hun Nederlandstalige leeftijdgenootjes. 

Hoe kan je je aanmelden?

Via deze link komt u op het online inschrijfformulier. Vervolgens dient u € 50 inschrijfgeld (per familie) over te maken op de rekening die op het formulier staat. U krijgt bij acceptatie vervolgens het  verzoek om het totaalbedrag (cultuurdagen + evt lidmaatschap) over te maken.
Niet-leden van Erasmus dienen wel meteen lid te worden en worden gevraagd dat formulier te downloaden en in te vullen (met overmaking van €25 voor het lidmaatschap, geldig voor lopend kalenderjaar). 

NB. Eén van beide ouders dient zich in te schrijven als lid (en niet de leerling zelf) omdat we wettelijk geen financiële bijdragen mogen ontvangen van niet-leden en minderjarigen  geen lid kunnen worden.

Hoeveel kost het?

Ouderbijdragen cultuurdagen (alleen bij aparte inschrijving)

Voor alle negen bijeenkomsten:

Eerste kind: €300

Tweede kind €200


Wij zijn er ons van bewust dat de kosten relatief hoog zijn. De subsidie van de Nederlandse overheid is echter alleen toereikend voor de lessen van gesubsidieerde leerlingen (dwz die deelnemen aan de reguliere lessen) en de aanschaf van het didactisch materiaal dat in die lessen wordt gebruikt.

Waar en om hoe laat vinden ze plaats?

De cultuurdagen vinden plaats in Milaan in Piazza Damiano Chiesa 7 van 14.30 tot 18.00, tussendoor eten we samen een versnapering.  Het is niet de bedoeling dat de ouders bij de lessen aanwezig zijn, tenzij specifiek anders wordt overeengekomen. De lessen zullen worden verzorgd  door drie leerkrachten,  bijgestaan door een hulpmoeder of -vader.

Op welke dagen?

Hiernaast vind je de complete kalender.

Contact

Voor vragen kun je altijd terecht bij de coordinator Michel Dingenouts: via email m.dingenouts (at) erasmusassocult.org of je kunt hem bellen op 3311084695.

Hulpouders bij cultuurdagen

Taken: helpen bij werken in groepjes, toiletgang jongere leerlingen, bibliotheek in- en uitvoer, merenda Eén of twee ouders per middag waarvan minstens één moedertaalspreker.

21012

20/10  Magda en Liesbeth

18/11 Jacqueline en Oriele

15/12 Anne Ingeborg

2013

 20/1 Jean-Paul en Barbara

23/2 Hanneke en Nicolle 

23/3 Berlinde

21/4 RIneke en Thijs 

12/5
???? (vrijwilligers gezocht, evt via mail aan coordinator)

Reguliere NTC-lessenBekijk foto's

Maak een afspraak om vrijblijvend te komen kijken met je kind!


Kalender Cultuurdagen NTC-Erasmus 2012/2013


Het programma

2012

23/9 

TWEEE TALEN EN TWEE CUTUREN

20/10 

Dieren

18/11
Sinterklaas

15/12 

Kerstmis

2013

 20/1 
Sporten 

23/2
Carnaval/Muziek

23/3
Pasen

21/4
Koninginnedag /het koningshuis 

12/5
VakantieDe groep oudste kinderen, groep drie (11-15 jaar) volgt een licht afwijkend programma dat soms wel dezelfde thema's wel en soms niet.  Zie onze pagina!