schooljaar 13/14

Het schooljaar 2013/2014, het moeilijkste jaar tot nu toe...

Door het wegvallen van de subsidie van de Nederlandse overheid is onze opzet veranderd, maar niet onze intenties.

December 2013
Aangezien het weergeven van de nieuwe opzet heel wat redactiewerk van de internetpagina met zich mee zal brengen hier in het kort de nieuwe opzet: 

Tweewekelijkse lessen volgens onderstaande kalender. Kosten: € 300 per kind, €275 tweede kind.

Er zijn nog zes cultuurdagen in het jaar, volgens onderstaande kalender. 
Kosten 6 cultuurdagen: €200 per kind, €150 tweede kind. Kosten drie cultuurdagen: resp. €150 en €120. 

Een combinatie van reguliere lessen en cultuurdagen is mogelijk en zelfs wenselijk als men er naar streeft de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs te willen behalen.


De reguliere lessen vinden plaats in piazza Damiano Chiesa 7, Milaan, van 1o tot 13 uur  
De cultuurdagen vinden plaats van 14.30 tot 18 uur in Via Mario Pagano 2, Milaan.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de coordinator Michel Dingenouts m.dingenouts(at) erasmusassocult.org

Kalender Data reguliere les Data cultuurdagen
oktober 12 – 26 Zaterdag 19 Herfst
november 9 – 23 Zaterdag 16 Sinterklaas
december 14 – 21
januari 11 – 25 Zondag 19 Winter
februari 1 – 15 Zondag 23 Carnaval
maart 1 – 15 Zaterdag 22 Familie in 2 landen
april 5 – 12
mei 10 – 24 Zaterdag 17 Lente en dieren
ĉ
Michel Dingenouts,
Sep 9, 2013, 2:10 AM
Comments