Zolang de redirect niet werkt: de nieuwe website is www.ntc-erasmusassocult.org

De NTC-Erasmus

 Pagina in italiano (riassunto)

Deze site wordt binnenkort vervangen en daarom niet meer ge-

update. Schrijf naar corsi@erasmusassocult.org 

als u meer informatie wilt. Het inschrijfformulier werkt wel. 

Op deze pagina:  

Contact voor info      

De schoolkalenderhttps://www.facebook.com/nlvlni

Video di YouTube


Facebookpagina Nederlanders en Vlamingen in Noord Italie

Andere pagina's:

Home

Pagina voor ouders

Pagina van Groep C

Pagina voor kinderen

contact


Geinteresseerd? Laat het weten met een e-mail aan de coordinator en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Download hier het  programma voor peuters en kleuters.

NTC-onderwijs

Iets voor uw kinderen?

Heeft u moeite ze te interesseren voor het spreken van het Nederlands? Breng ze in contact met Nederlandstalige leeftijdgenoten in Milaan,  breng spelenderwijs taal en cultuur bij. Spreken alle kinderen van Vlaamse en Nederlandse ouders vloeiend Nederlands? Wij denken van niet.

Klachten-regeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school dan kunt u hiervan gebruikmaken. Zie De schoolgids.


Onze gegevens

De NTC Erasmus is onderdeel van Erasmus Associazione Culturale, bij akte opgericht in Milaan in maart 2008 om de Nederlandse taal en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in

Italië en in het bijzonder in Lombardije te promoten. De NTC is de enige tak van activiteiten voor Nederlanders en Vlamingen, de andere activiteiten zijn gericht op een Italiaans publiek.

Postadres:                         Via Carchidio 2Milaan

info@    erasmusassocult.org


Voorzitter:

(Ad interim) Giuseppe Giolittie-mail

 Secretaris: 

Bestuursleden:

Michel  Dingenouts 


De NTC is een onderdeel van Erasmus met een grote mate van financiële onafhankelijkheid. Ouderbijdragen en subsidie die voor de lessen verworven zijn, kunnen alleen besteed worden aan de activiteiten van de NTC Erasmus.


FOTO'S

Sinterklaas 2012

Sinterklaas is aangekomen!


Groep 3 - Foto's 2009/2010 lessen
Foto's van de eerste (advertentie)
(advertentie)

Het schooljaar 2016 / 2017

Dit jaar werken we voor het eerst geheel zonder subsidie van de Nederlandse overheid, daarom zijn onze tarieven verhoogd. We blijven echter aangesloten bij het NOB en blijven dus de richtlijnen volgen van het Nederlands Ministerie van OCW. We gaan verhuizen, niet alleen om te besparen, maar ook om meer ruimte te hebben en onze bibliotheek te kunnen laten staan. Wie weet kunnen we de grote Nederlandstalige bibliotheek van de sectie Nederlands op de universiteit openstellen voor de ouders....   Onze peuter- en kleutergroep draait op volle toeren en we bestendigen ons leerlingaantal. 
Op verzoek van de ouders gaan we twee schoolkampjes organiseren, onze dagen in Baggero zijn goed bevallen vorig schooljaar. 

 
Een korte geschiedenis...
 De NTC Erasmus bestaat sinds 2008 en heeft bijna veertig leerlingen verdeeld in vier leeftijdsgroepen, vooralsnog hebben we alleen primair onderwijs gepland, maar bieden ook de mogelijkheid tot lessen voor het voortgezet onderwijs. In ons zevenjarig bestaan  hebben we verschillende logistieke werkwijzen gekend, maar de laatste paar jaar geven we op één plaats les aan alle groepen primair onderwijs.

Deze lessen vinden plaats in via Carchidio 2 , Milaan,  op zaterdag van 1o tot 13 uur.  (Zie de kalender hieronder.)


NTC Erasmus...

...is een school voor kinderen met een Nederlandse of Belgische achtergrond en biedt taal en cultuuronderwijs aan kinderen van expats of gemengde families in Milaan. NTC-Erasmus is aangesloten bij de Stichting NOB, Nederlands Onderwijs in het Buitenland,  die door middel van de Schoolinspectie Buitenland de kwaliteit controleert.

Wat is NTC-onderwijs?

'NTC' staat voor lessen 'Nederlandse taal en cultuur', ter onderscheid van volledig dagonderwijs in de Nederlandse taal. We geven  dus alleen na  schooltijd Nederlandse les aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar en geven bijvoorbeeld geen rekenlessen. 

De lessen worden  gegeven volgens onderstaande kalender in kleine groepjes van ongeveer twaalf leerlingen leerlingen met een vaste leerkracht, voor een totaal van 24 bijeenkomsten per schooljaar. 

We onderscheiden voor onze groepen lessen aan ongeletterde en aan geletterde leerlingen, respectievelijk Groep 1 tot 3 en Groep 3 tot 8  van het basisonderwijs met een daartussen liggende groep leerlingen (6-7 jr) die moeten leren lezen en schrijven in het Nederlands, maar dat meestal al kunnen in een andere taal. Daarnaast zijn  ook lessen voorgezet onderwijs voorzien. Hiervoor staat de donderdagmiddag gepland.Het team

Docenten Primair onderwijs: Michel Dingenouts, Anja Iliaens

Klassenassistenten: Laura Pallavicini en Mienke Smit.

Coordinator & Docent Secundair onderwijs: Michel Dingenouts

  Zie de pagina met info over het team


Info

Wilt u meer informatie en heeft u deze pagina goed bekeken? Schrijf een e-mail naar de coordinator, Michel Dingenouts:  corsi(at)erasmusassocult.org of bel 331.1084695.Inspectierapport 2014

Na een uitgebreide inspectie door het Ministerie van Onderwijs in november 2014 heeft NTC-Erasmus een positief inspectierapport gekregen, die de felicitaties aan het onderwijsteam waard zijn! Het is terug te vinden op de site van de Onderwijsinspectie Buitenland van het Ministerie van OCW. 


Tablets

Sinds 2013 gebruiken de leerlingen van NTC Erasmus vanaf 7 jaar  tablets van Snappet (zie voor info Snappet.org). Deze tablets ondersteunen onze methode Taalactief en bieden de mogelijkheid het oefenmateriaal aan te passen aan de behoeften van de leerling. Het stelt ons ook beter in staat om meerdere niveaus binnen een klas te handhaven. Voor meer praktische informatie over de aanschaf en het gebruik kunt u dit document downloaden.


Lesplaats en lestijden


Primair onderwijs

Via Carchidio 2 , Milaan.  

Zaterdag : 10.00 - 13.00 uur 

- 5 min te voet vanaf  metrostation Sant'Agostino of trein- en metrostation Porta Genova

Peuter- en kleutergroep van 10.00 - 12.00

Secundair onderwijs

(Vmbo - VWO/ IB)

Via Carchidio 2, Milaan

Dagen overeen te komen.Schoolkalender 

 • Het schooljaar 2016/2017 begint op 17 september 2016 en eindigt op 11 juni 2017.  

  Schoolkalender primair onderwijs


 • 2016  2017  september

  17, 24


  januari

   14, 28


  april

   18, 22, 


  oktober

  8, 22


  februari

   11, 25


  mei 

   6, 20


  november

  5, 19


  maart

  11, 25

  december

  3, 17


  Herfstkamp Baggero 

  30 Oktober - 1 november 

  Zomerkamp Baggero    Juni 9 -11


  Zomerkamp 2* Milaan

  12 -16 juni

  Zomerkamp 3* Milaan

  19-23 juni  Ouderbijdrage voor de lessen 

  Over te maken bij inschrijving, bij verlenging: vòòr 1 september 2016.


  • Peuter- en kleuteronderwijs

  Groep P&K (2,5 - 4 jr) met aangepaste lestijden van 10.00 - 12.00:  € 400 

  Bij inschrijving als tweede leerling uit hetzelfde gezin: € 350

  •  Primair onderwijs

  Groep A en B:  €400 

  Bij inschrijving als tweede leerling uit hetzelfde gezin: € 350

  Inbegrepen: lesmateriaal.

  Niet inbegrepen: map, verbruiksmateriaal als schriften, pennen, kleurpotloden, etc.


  Groep C:  €425

  Bij inschrijving als tweede leerling uit hetzelfde gezin:  €375

  Inbegrepen: Lesmateriaal, Snappet-abonnement 

  Niet inbegrepen: Tablet van Snappet, map, verbruiksmateriaal als schriften, pennen, kleurpotloden, etcetera.

              *De prijs van deze kampen is niet bij de ouderbijdrage inbegrepen.

  • Secundair onderwijs
  De ouderbijdrage van het secundair onderwijs is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij belangstelling gelieve contact op te nemen met de coordinator.

  • Schoolkampen
  De schoolkampen  vinden plaats in Baggero in een jeugdherberg die we helemaal afhuren. Kampen duren drie dagen en de activiteiten zijn inbegrepen bij de lessen. We kunnen daar overnachten (niet verplicht)  en ouders betalen alleen de maaltijden en overnachtingen. Dit kamp is uitsluitend voor  leerlingen van NTC Erasmus.

  Voor wat betreft de zomerkampen in Milaan moeten we de gehele organisatie herzien, daarover dus in de loop van het jaar meer. 

  Lidmaatschap

  NTC Erasmus is onderdeel van de vereniging 'Erasmus Associazione Culturale' en om gebruik te kunnen maken van de diensten van de vereniging moet je lid zijn; minderjarigen kunnen echter geen lid worden. Daarom dient één van de ouders bij inschrijving lid te zijn. Lidmaatschap aanvragen kan door het aparte formulier in te vullen elders op deze site òf op de inschrijfformulier voor de kinderen het betreffende vakje aan te klikken. Lidmaatschap kost 25 euro per kalenderjaar en is niet inbegrepen bij de ouderbijdrage.   Betalingen

  Gelieve bij betalingen aan te geven: 

  Contributo NTC ( naam + achternaam kind(eren))( schooljaar)

  Indien men ook meteen het lidmaatschap betaalt, toevoegen: 
            
   + socio (jaar en naam lid*) 

  Bijvoorbeeld: 'Contributo NTC Jan de Wit 2015/2016 + Socio 2015 Lieve Claus'

  *Tenaamstelling handhaven van de ouder die lidmaatschap aanvraagt, zoals aangegeven op het inschrijfformulier voor de lessen!
  Voor de bankgegevens voor betalingen, zie de betreffende pagina op deze site.


  De groepsindeling 

  Leerlingen worden ingedeeld in groepen naar leeftijd, maar ook naar capaciteiten. Leerlingen met weinig woordenschat of beperkte taalvaardigheid kunnen bijvoorbeeld niet goed functioneren in een klas die werkt aan beginnende lees- en schrijfvaardigheid. Daarom worden de meeste leerlingen getoetst en/of bij intake wordt hun taalvaardigheid geëvalueerd en op basis daarvan (meestal voorlopig) in een groep geplaatst.

  Wij werken met vier groepen, die zoals reeds aangegeven, naar leeftijd en capaciteiten zijn ingedeeld.

  Groep P&K, leerlingen tussen de 2,5 en 4 jaar.

  Groep A, leerlingen tussen de 4 en de 6 jaar (ongeletterd).

  Groep B, leerlingen van 6 en 7 jaar (beginnende leesvaardigheid).

  Groep C en D, leerlingen tussen 7 en 13 jaar (geletterd).  Doelstellingen

  Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland of Vlaanderen, zo veel als mogelijk, aansluiting vinden in het onderwijs. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Maar ook willen we kinderen in een tweetalige situatie een dusdanige taalvaardigheid bijbrengen dat communiceren met familie en vrienden in Nederland of Vlaanderen goed kan verlopen, alsmede hun Nederlandstalige culturele achtergrond versterken zodat ze de cultuur accepteren en zich erin thuis gaan voelen.

  Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen:

  • vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;

  • kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal;

  • plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van de taal.

  We onderscheiden spreken en luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing.

  De verschillen bij het onderwijsaanbod liggen vooral op het gebied van de leerstofinhoud en ordening van de leerstof. Er zit verschil in de accenten die op de verschillende deelgebieden worden gelegd, de volgorde waarin bepaalde leerstof wordt aangeboden en uiteraard het beginniveau van de leerstof. Zo moet bij leerlingen die thuis niet altijd Nederlands spreken, begrijpend luisteren in het aanvankelijk onderwijs een belangrijke plaats innemen en vervolgens moet er zowel in de onderbouw als in de bovenbouw veel meer aandacht besteed worden aan woordenschat en mondelinge taalvaardigheid dan bij leerlingen die thuis wel altijd Nederlands spreken. Bij de laatste categorie leerlingen zal het spelling- en stelonderwijs weer een groter accent krijgen.

  De culturele component beoogt het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse resp. de Vlaamse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland of België te bevorderen. Deze lesinhoud wordt zoveel mogelijk verweven met de talige inhoud en wordt gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen.


  Toetsen van resultaten

  Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van een zogenaamd ‘leerlingvolgsysteem’. Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen getoetst en/of geobserveerd. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het systeem. Leraren bekijken deze gegevens en gaan voor elk kind na of hij of zij de lesdoelen heeft bereikt.

  Afname van de toetsen vindt plaats volgens een toetskalender. In juni krijgen de leerlingen een elektronisch rapport.


  Bijscholing docenten

  Net als leerlingen zijn onze leraren nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan het vergroten van hun deskundigheid. Daarom volgen onze leraren in de zomer bijscholingscursussen in Nederland georganiseerd door de Stichting NOB. In het vorige schooljaren zijn er cursussen gevolgd op het gebied van onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) en schoolleiding.


  De ouders

  Van ouders en leraren wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zo veel mogelijk informatie. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel schriftelijk als mondeling altijd verkrijgbaar. Op school zijn de leraren de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de schoolleider heeft de eindverantwoordelijkheid over de algehele gang van zaken met betrekking tot de NTC-school.

  Het is belangrijk dat ouders steeds op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind(eren). Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van taalbeheersing van het Nederlands. Dit heeft alleen kans van slagen, als de ouders zich betrokken en geïnteresseerd tonen en er blijk van geven zich te realiseren dat de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie.

  We willen hier graag het belang benadrukken van een constante stimulering in het gebruik van het Nederlands voor alle leerlingen en in het bijzonder bij kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is.
  Andere activiteiten voor kinderen van Erasmus

   - Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar Milaan en wel op 3 december. 

  -  Koningsspelen 29 april, Solari-park, Milaan (belangstellenden welkom)

  De Zomerpicknick 2017

  De traditionele zomerpicknick (11 juni) valt dit jaar samen met het zomerkamp in Baggero, maar buitenstaanders zijn net zo welkom in de middag 

  We hebben ook een eigen bibliotheek met  leesboeken en Nederlandstalige DVD's en boeken waarvan de leerlingen kosteloos gebruik mogen maken.


  Neem contact op met ons.                                         

  Naar boven


  Laatst bijgewerkt op 24 maart 2017.
  Ċ
  Michel Dingenouts,
  Aug 18, 2015, 8:13 AM
  Ċ
  Michel Dingenouts,
  Jun 28, 2011, 7:23 AM
  Ċ
  Michel Dingenouts,
  Aug 31, 2014, 9:20 AM